Obavijesti

DRŽITE SE UPUTA I PREPORUKA NAŠEGA NADBISKUPA I HZJZ-A
OBAVEZNO NOSITI MASKE
SVE STARIJE OSOBE I OSOBE KOJE IMAJU BILO KAKVE ZDRASTVENE PROBLEME – NEKA SE DO DALJNJEGA SUZDRŽE OD DOLASKA U CRKVU
SVI KOJI DOLAZITE – DRŽITE SE UPUTA REDARA

ŽUPNE OBAVIJESTI 

RASPORED SVETIH MISA
OD 15. DO 21. KOLOVOZA 2022.

 

VELIKA GOSPA, 15. 8. 2022.
Župna crkva: SVETA MISA U 11 SATI

  • OPROŠTAJNA MISA PREČ. KONRADA ŽIŽEKA, privremenog upravitelja župe

 

SRIJEDA, 17. 8. 2022.

Župna crkva: SVETA MISA U 19 SATI

ČETVRTAK, 18. 8. 2022.

Župna crkva: SVETA MISA U 19 SATI

PETAK, 19. 8. 2022.

Župna crkva: SVETA MISA U 19 SATI

SUBOTA, 20. 8. 2022.

Župna crkva: SVETA MISA U 8 SATI

21. NED/GOD, 21. 8. 2022.

Kapela – Jablanovec : SVETA MISA U 9.00 SATI
Župna crkva: SVETA MISA U 11 SATI
– UVOĐENJE U SLUŽBU NOVOG ŽUPNIKA VLČ. DR. DANIJELA CRNIĆA