O župi

ŽUPA IVANEC

Župu Ivanec čine slijedeća naselja: Donji i Gornji Jarek, Ivanec i Jablanovec.

Župu je osnovao kardinal Josip Bozanić na svetkovinu sv. Ivana Krstitelja 24.lipnja 2005.g. Dekret o osnutku župe obznanio se 28. kolovoza 2005. g. i od toga dana se vode sve propisane župne knjige. Kao župna crkva služi crkva B.D.Marije Pomoćnice u Ivancu. Prvi župnik bio je vlč. Davor Škara. Prva sveta pričest u novoj župi bila je 21. svibnja, a sveta potvrda 28. svibnja 2006.g.

15. srpnja 2007.vlč.Davor Škara odlazi. Privremeni upravitelj postaje mladomosnik vlč.Dubravko Škrlin Hren, koji dolazi 18.07.2007., a otišaoje 19.kolovoza.

26.kolovoza 2007.g. novi upravitelj župe postaje vlč. Darko Horvat, koji biva župnikom do 26.10.2016.g., kada je preminuo. Privremeni upravitelj postaje preč Konrad Žižek, ekonom zgb.nadbiskupije.

Od 3.rujna 2017.g. župnik BDM Pomoćnice postaje Ivan Kobešćak.

CRKVA U IVANCU

Zbog pastoralne potrebe, mještani Ivanca odlučili su u dogovoru sa tadašnjim župnikom vlč. Stjepanom Drugčevićem, sagraditi crkvu u Ivancu, a koja će biti posvećena Blaženoj Djevici Mariji Pomoćnici.

Gradilište za crkvu kupljeno je 1995. g. Otkupio je grad Zagreb. Crkvu je projektirao g. Juraj Juras, iz Ivanca. Kamen temeljac postavljen je 1997.g., a blagoslovio ga je mons. Juraj Jezerinac. Crkva je sagrađena 1998. Investitori su bili mještani Ivanca, te grad Zaprešić. Crkvu je gradio Viadukt d.d. Zagreb; Graditelj Zaprešić; „Gradina“ Inženjering d.o.o. Zagreb, te Zrcalo Inženjering d.o.o. Zaprešić.

Zvono je prvi puta zazvonilo 18.12.1998., a 19.12. je počelo redovito zvoniti prema mjesnom običaju. Zvono je poklonio vlč. Stjepan Drugčević, župnik sv.Nikole u Bistri, kamo je Ivanec i pripadao u to vrijeme.

Prva sv. misa polnoćka služena je 24.12.1998., u novoj, ožbukanoj kapeli, gdje je kasnije sv. misa bila svake nedjelje u 18,00.

Kapela je posvećena 24. svibnja 1999 g., na dan Marije Pomoćnice. Kapelu je posvetio mons. Vlado Košić, pomoćni zagrebački biskup.

Dužina crkve je 23 m, širina je 10 m, visina lađe je 6,35 m do krovnog vijenca, odnosno 9,55 m do sljemena krova. Zvonik nadvisuje krov glavne lađe 13 m. U tornju se nalazi jedno zvono teško 162 kg. Zvono je elektrificirano i automatizirano. Sama crkva ima plinsko grijanje.

 

KAPELA SV. IVANA KRSTITELJA U JABLANOVCU

Kada je prvi put izgrađena kapela nije zabilježeno,ali je stara kapela prije 300- 400 g. Na mjestu gdje je sadašnja kapela. Po nađenim kostima, moglo bi se zaključiti da je oko kapele sv.Ivana nekada bilo groblje.

Prva kapela bila je svakako drvena, a potom je zidana kapela 1854.g. od kamena u prostom slogu. Duga je 16 m i 70 cm, a široka 6 m. Povrh glavnih vrata nalazi se toranj visok do 3 m. Na tornju su dva zvona; jedno od 80 kg, a drugo od 50 kg. Zvona su elektrificirana i automatizirana. Do 2005.g. kapela je pripadala župi sv. Nikole u Bistri, a od tada novoosnovanoj župi BDM Pomoćnice u Ivancu Bistranskom. U kapeli osim glavnog oltara sa kipom Ivana Krstitelja, nalazi se i oltar Presvetog Trosjtva i sv. Valentina. Kapela ima grijanje i klimu.