ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje (Pnz 18, 15-20)

Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam (Ps 95, 1-2.6-9)

Pripjev:
O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Drugo čitanje (1Kor 7, 32-35)

Djevica se brine za Gospodnje, da bude sveta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Marku (1, 21-28)

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja

 

Današnje evanđelje nam govori mnogo o Isusu, a ono što je očito bilo jest da je išao naučavati ljudima u sinagogi „Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.“ Toga dana se u sinagogi zatekao i jedan čovjek opsjednut nečistim duhom kojemu je zapovjedio da ga napusti i to se dogodilo. Prema tome je svim prisutnim ljudima dao do znanja da je moćan, jer „samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se“, i tako se o Njemu odmah proširio glas po svoj okolici galilejskoj. Iz toga svega možemo vidjeti, da se Isus nije šetao od sinagoge do sinagoge i prodavao prazne priče, već da je svojim djelima pomagao ljude osloboditi od nečistih duhova, izliječiti ih i dići iz mrtvih uz mnoga druga značajna djela, ali i time dokazao da je od Boga. Nije bio običan čovjek koji se došao malo pokazati pred ljudima, jer nije imao pametnijeg posla, već nam je došao svojim životom svjedočiti da u ovome životu ima izlaza i da je smislen, te da je On put, istina i život koji bismo trebali slijediti. Svojim primjerom nam je dao nadu, pokazao ljubav i posvjedočio da vlastita žrtva donosi raznolikog dobra i za onoga koji se žrtvuje i za onoga za koga se žrtvuje. Tu se itekako vjera svakoga čovjeka ima priliku produbiti i ojačati, samo ako čovjek želi otvoriti svoje srce i vidjeti sve to što mu je pruženo.
Isus je pomogavši izgoniti zloduha iz čovjeka koji se našao u sinagogi, svima nama obznanio da mu je važan svaki čovjek. Mogao je zanemariti komentar i provokaciju ovoga čovjeka kojega je obuzeo nečisti duh, ali ipak je reagirao i otjerao zloduha, te oslobodio čovjeka da bude miran u samome sebi. Imao je hrabrosti javno djelovati i pomoći čovjeku, te svojim javnim učenjem prenijeti istinu onima koji su Ga htjeli slušati.
Svaki čovjek vjernik svakodnevno ima priliku one riječi koje je čuo iz evanđelja primjeniti u životnim situacijama, jer je pozvan slijediti Isusa i biti spašen. Nijedna gorka životna situacija nije vrijedna da zbog nje gubimo vjeru, obeshrabrujemo se, tonemo u žalosti i beznađu, prepustimo se očaju i zabludimo. Sve ono što nas snađe možemo nadići, samo ako to želimo i ako dopustimo da nam se pomogne. Uvijek trebamo imati u svijesti da svojim ponašanjem i svojim osjećajima u srcu koje Bog Otac jako dobro pozna, dajemo do znanja kakvi smo i gdje želimo ići, da li u spasenje ili u propast. Zato je važno čovječe da voliš samoga sebe i ne zanemaruješ svoje duhovno zdravlje, jer ono te i održava da nadiđeš sve životne situacije i ostaneš povezan sa Bogom. Bog nam svaki dan iznova pruža ruku bez obzira koliko smo Ga iznevjerili i povrijedili, te nam omogućava da Ga iznova zavolimo i težimo k spasenju i zajedništvu s Njime, jer nas ništa drugo ne može toliko usrećiti i zadovoljiti. Ali važno je da mi to svojim srcem spoznamo i svojom slobodnom voljom odaberemo, jer nismo prisiljeni ni na što. Sve nam je dano na volju, a na nama je da budemo razumni i mudri, pa izaberemo ono što je najbolje i najispravnije za nas – vječno spasenje.

Marija Vračević