Podjela Bolesničkog pomazanja za Dan bolesnika, na blagdan MB Lurdske, te obnova bračnih zavjeta svih obitelji, koji su bili na sv.misi.

Bračni parovi dobili su za uspmenu privjesak sa župnom crkvom i kipom MB Pomoćnice.