PRVA KORIZMENA NEDJELJA (B)

Prvo čitanje (Post 9, 8-15):

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«
I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam (Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9):

Pripjev:
Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.
Drugo čitanje(1Pt 3, 18-22):

Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Marku (1, 12-15):

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja

Ove nedjelje kroz evanđelje dano nam je na znanje da je Isus išao u pustinju na četrdeset dana i ondje Ga je iskušavao Sotona. Predanjem Njegovog rođaka Ivana vlastima, dano Mu je na znanje da se treba pripraviti na sve ono što Ga je čekalo i za što se duhovno jačao. Zato je nakon boravka u pustinji sa još većim žarom išao propovijedati evanđelje Božje sa riječima: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju! „
Tih par riječi koje imamo priliku čuti iz evanđelja nam daje do znanja da je Isus itekako bio otvorena srca prema Bogu Ocu i bio je spreman podnijeti i pokazati ondašnjim i ovdašnjim ljudima što im je činiti kako bi zavrijedili svoje vječno spasenje. Isus je svojim primjerom svima nama to pokazao kroz kratko vrijeme svoga života, a mi svi ljudi imamo priliku kroz cijeli svoj život svaki dan ispočetka iznova odlučiti slijediti Njegov primjer. Trebamo se zapitati jesmo li toga uopće svjesni?? Život na ovozemaljskome svijetu je težak, jer nas zlo iz dana u dan napada i lako nas navede da posrnemo, dođemo u napast i sagriješimo, te se tako udaljujemo od Boga. Međutim, trebamo se jače povezati s Bogom, sa Sinom Isusom koji nas čeka otvorenih ruku da Mu se okrenemo, da Mu iskreno i duboko vjerujemo i da Mu se žarko molimo.
Svake godine iznova nam je dano da slavimo rođenje Kristovo i da ulazimo u korizmu i pripravljamo se za muku, smrt i uskrsnuće Kristovo, a to znači da nam je darovana prilika za duhovnim rastom i usavršavanjem kroz duže vrijeme odnosno dok nas Isus ne odluči duhovno uzeti k sebi. To je itekakva milost s neba koju svi mi imamo, samo je stvar u svakome čovjeku hoće li to prepoznati i prihvatiti. Dobrobiti ovoga svijeta su vrlo zavodljive i lako nas okrenu od Boga, pa je podnijeti žrtvu i bol u ovome životu kako bismo zavrijedili vječno spasenje, neprihvatljivo i odbojno. U ovome zemaljskome životu teško je trpjeti i podnositi određene životne boli u kojima se nađemo, ali nas sve to duhovno izgrađuje da postanemo ponizniji, spremniji, otvoreniji i zahvalniji prema Bogu. Isus nam je svojim prihvaćanjem muke i raspeća na križu dao do znanja koliko naše životne situacije znaju boliti i biti okrutne, ali neće trajati vječno, nego neko određeno vrijeme. Stoga trebamo biti strpljivi i izdržati ih, te se okrenuti Njemu i biti Mu vjerni da nas vodi, pa ćemo biti s Njime u vječnoj ljubavi. Zato čovječe imaj čvrstu vjeru i vjeruj evanđelju!

 

Marija Vračević