TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Prvo čitanje (20, 1-17):

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige izlaska

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«

Otpjevni psalam (19, 8-11):

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.

 

Drugo čitanje (1Kor 1, 22-25):

Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje po Ivanu (2, 13-25):

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja

Čitajući ovonedjeljno evanđelje odmah se može zaključiti kako je Isus djelovao vrlo uznemireno i neraspoloženo, vidjevši trgovanje po Hramu. Hram je sam po sebi mjesto za molitvu, klanjanje i čašćenje Boga Oca, a ne mjesto za zaradu, omalovažavanje, raspravu i izrugivanje svetinje. Međutim, farizeji su dopustili trgovanje kako bi bili prisniji vlastima na snazi, ne vodeći računa o vjeri i poštivanju svetinje. Čim su pristali na trgovanje u Hramu, to je samo značilo da im je vjera bila vrlo plitka i da su dobro glumili svoje vjerovanje, te da im je važnije biti na dobrom glasu pred tadašnjim vlastima. Zbilja je jadno što su na takav način pokazali svoje težnje da budu priznati nakon tolikih godina progona.
Činjenica jest da su Židovi bili progonjeni godinama, ali ipak su uspjeli preživjeti, jer ih je dragi Bog štitio i vodio na njihovom putu. Tako im je upravo u ono doba kad je bilo ključno poslao svoga Sina Isusa, da ih svojim djelima i riječima usmjeri na put koji su trebali slijediti. Isus je ozdravljao bolesne, dao mogućnost nijemima da progovore, slijepima da progledaju i mrtvima da ožive. Također je naučavao ljude koji su Ga dolazili slušati i govorio im o blaženstvima i zapovijedima koja trebaju primjenjivati i poštivati u životu, kako bi zavrijedili put u Kraljevstvo Nebesko. Mnogo ljudi Ga je slijedilo i dolazilo slušati, te biti izliječeno i duhom i tijelom. Ali je ipak bilo upitno koliko su ljudi tada imali otvoreno srce za primiti i prihvatiti sva ta Njegova djela i riječi, a ovisi to i danas koliko su ljudi spremni otvoriti svoje srce i prihvatiti svu tu ljubav koju nam je poklonio i koju nam iz dana u dan poklanja. Svojim primjerom nam je pokazao kako se trebamo ponašati i što nam treba biti važno u životu.
Danas je pred svakog čovjeka stavljeno da prvo treba razmišljati i posvetiti se kako će živjeti u životu, dakle kako će se materijalno osigurati i opskrbiti, a onda mu je dano na volju da se posveti svemu ostalome što smatra bitnim. A te stvari su zapravo većinom materijalne. Međutim, svakome čovjeku na njegovu slobodnu volju je prepušteno kada će postati svjestan svoje duhovne plitkosti i početi raditi na njoj da bi postao bliži Bogu. Bog Otac i Sin Isus su neprekidno okrenuti prema svima nama sa raširenim rukama i otvorenim srcima i čekaju nas da se pokajemo za svoje grijehe i odlučimo im postati bliži kroz redovnu molitvu i činjenje dobrih djela. Kada odlučimo držati svoje srce otvoreno prema drugim ljudima, opraštajući im za loša djela koja su nam učinili i loše riječi koje su nam izrekli, postajemo bliži Bogu i On nas obogaćuje svojom ljubavlju. Isusova ljubav je neograničena i nemjerljivo ispunjajuća, što nam je i pokazao svojom žrtvom na križu, ali i uskrsnućem od mrtvih, kako bi posvjedočio da je istina sve što je izrekao i činio i kako bi nas sve pozvao da Ga slijedimo i ne odustajemo. Ljubav Božja je jedino ono što nam može pomoći, što nas može ispuniti i što nas može spasiti. Čovječe, otvori svoje srce i drži ga otvorenim, jer Bog nas čeka i želi blizu sebe.

Marija Vračević