Proslava sv.Huberta

U župi je 3. studenoga 2017. proslavljen sv. Hubert, zaštitnik lovaca i lovačkih pasa, zazivaju ga i kao zaštitnika od bjesnoće pasa i uboda zmije.

Članovi LD “Kuna” iz Jablanovca, bili su na sv. misi; zahvalili Bogu i sv. Hubertu. Sv. misa služena je i za sve pokojne članove LD koji su preminuli do 3.11.2017.