DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje (1Sam 3, 3b-10.19)

Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša!

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže.
I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.
I Gospodin zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto.
I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.«
Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam (Ps 40, 2.4ab.7-10)

Pripjev:
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio:
paljenicā ni okajnicā ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Drugo čitanje (1Kor 6, 13c-15a.17-20)

Tijela vaša udovi su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Tà Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Ivanu (1, 35-42)

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

Riječ Gospodnja

Današnja nedjelja nam približava i pokazuje na koji je način Isus upoznao i prikupio svoje učenike. Došli su Ga saslušati kada je propovijedao, a onda su Ga htjeli slijediti do Njegova mjesta stanovanja. To znači da su Mu htjeli biti što bliže, jer im je Njegov govor ostavio dubok trag i dojam na srcu. Isus im je svojim upečatljivim riječima dijelio svoju ljubav na koju nisu mogli ostati ravnodušni. A kada su učenici prišli Isusu i slijedili Ga, time su oni Njemu pokazali svoju vjernost i ljubav. Svojom slobodnom voljom svi su učenici odlučili poći za Isusom. Takvu priliku su imali svi ljudi ondašnjeg vremena, imali su svi ljudi do danas i imaju svi ljudi današnjeg vremena. Darovani su nam sakramenti koji su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti po kojima bivamo spašeni od ljage istočnoga grijeha, ali bivamo pozvani ostati svjesni te milosti ne činivši teške grijehe. Pozvani smo činiti dobra djela prema drugim ljudima da nam svima bude dobro na zemlji i da si pripravimo put za vječnost. Svi ljudi imaju priliku slijediti Isusa, samo je stvar u žarkoj želji slijediti Ga, u otvorenosti htjeti čuti Ga i u vršenju Njegove volje kada su na to pozvani. Bog Otac nam je svima omogućio da živimo na ovome svijetu u tjelesnome obliku i da Ga kroz svoje tijelo proslavljamo, jer su tijela čovječja udovi Isusa Krista koji nas je svojom mukom, žrtvom i smrću na križu otkupio od grijeha i omogućio nam život vječni. Zato smo po Isusu dužni držati do svoga tijela, jer je svako tijelo hram Duha Svetoga koji je u svima nama i kojeg imamo od Boga Oca.
U današnjem svijetu čovjek je izmanipuliran slijediti poziv ovoga izvrnutoga svijeta koji ga na razne prikrivene načine kroz način odijevanja, način ponašanja, orijentaciju navodi biti podložan ovome svijetu odnosno biti grešan, te omalovažiti svoje vlastito tijelo. Žalosno je i krivo ne prepoznati sve to i ne oduprijeti se, jer biti podložan svemu tome samo ranjava čovjeka i čini ga izgubljenim i udaljenim od Boga. Zato je važno i nužno za svakoga čovjeka vjernika da održava svoju vjeru svakodnevno kroz molitvu, da radi na svojoj duševnoj čistoći ispovijeđu, da se održava budnim i svjesnim iz dana u dan u svakoj situaciji u kojoj se nađe, te da čini dobra djela pomažući potrebitima. Čovječe, ako želiš biti u milosti Božjoj, slijedi Isusa koji te raširenih ruku čeka da te pripravi na spasenje i za vječni život s Njime.