PETA KORIZMENA NEDJELJA

Prvo čitanje (Jr 31, 31-34):

Sklopit ću novi savez i grijeha se više neću spominjati.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam (Ps 51, 3-4.12-15):

Pripjev:
Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

 

Drugo čitanje (Heb 5, 7-9):

Naviknu slušati, te posta začetnik vječnoga spasenja.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bī uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Ivanu (12, 20-33):

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«
To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Riječ Gospodnja

Današnje čitanje nam daje do znanja kako su Isusa došli vidjeti i čuti ljudi izdaleka. A to je bio znak da se Isusu sve više bližio Njegov čas da se proslavi odnosno da umre na križu, pa uskrsne, te je postajao sve svjesniji da se za to treba pripremiti. Svim tim ljudima koji su dolazili slušati Njegove propovijedi dano je do znanja da se imaju uskoro dogoditi svi ti događaji, po kojima će puno toga biti jasnije. Isus je tada svim ljudima istaknuo dok je još hodao po zemlji da Ga je potrebno slijediti i da je potrebno htjeti Mu služiti, jer će ih počastiti Njegov Bog Otac. Svim riječima koje je izrekao je dao do znanja da će se morati žrtvovati za sve ljude, a ta žrtva će biti spasonosna i plodonosna. A ono što svi mi ljudi trebamo shvatiti jest da smo svi pozvani otvoriti se i umom i srcem Isusu da nas vodi kroz život i da nas usmjerava gdje i kako da idemo, bez obzira koliko težak križ morali nositi. Ako smo spremni prihvatiti nositi taj svoj križ i preboliti svoje patnje i boli, time se približavamo svome Spasitelju Isusu, koji nam osigurava naše mjesto uz Njega i vječno spasenje. To je ono čemu bismo trebali težiti i čemu bismo trebali biti usmjereni na ovome svijetu, iako nije nimalo lagano podnijeti i nositi sve te vlastite životne boli, poteškoće, krize, nevolje. Na ovome svijetu kada se čovjek nađe u krizi i sumnji, pa posustane na svome putu i zaključi da određene situacije neće moći izdržati, umjesto da se odluči malo odmaknuti i smiriti, nekada mu se čini lakše pasti, prepustiti se užitcima i težiti udovoljiti samo sebi, samo da sve to zaboravi. Međutim, u takvim situacijama čovjek ubrzo dođe do ispraznosti i izgubi se. Tada je važno spoznati svoje grijehe, pokajati se i vratiti se Isusu koji nas čeka raširenih ruku. Nijedan čovjek nije savršen, ali je pozvan slijediti Isusov put i na njemu je da svaki dan iznova ide korak dalje na tom putu. A kada čovjek ide Isusovim putem, onda se na njegovom životnom primjeru to može vidjeti i tako potaknuti sve one ljude koji još ne idu tim putem, a koji ga susreću, da se zamisle, propitaju, pokaju za svoje grijehe i odluče za Isusa. Šireći i potičući Isusov primjer s jednog čovjeka na drugog je ostvarenje životne zadaće na koju su pozvani svi kršćani. Svi smo pozvani ostvariti svoj poziv kroz životni smjer na koji se odlučimo, zato se odazovimo, iako nimalo nije ni lagano ni jednostavno. Potrebno je samo raditi na čvrstoj vjeri u Isusa i slijediti Njegov put.

Marija Vračević