Untitled

DVADESETDEVETA NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Prvo čitanje (Iz 53, 10-11):

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.
Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu,
vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane
i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.
Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost
i nasititi se spoznajom njezinom.
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge
i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam (Ps 33, 4-5.18-20.22):

Pripjev:

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje (Heb 4, 14-16):

Pristupajmo smjelo prijestolju milosti.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.
Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje po Marku (10, 35-45):

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:
»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«
Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:
»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

Riječ Gospodnja

 

ŽELJE I STVARNOST
Svaki čovjek ima određene želje i snove koje želi ostvariti tijekom života i to ga vodi i motivira. Međutim, stvarnost života je potpuno drugačija, upravo zato što je surova i suočeni smo podnijeti mnogo boli i patnji za koje nismo spremni. Zamišljamo si određeni tijek života, ali ipak je to u Božjim rukama, jer On svime upravlja i sve vodi. Trudimo se tome odupirati i nanosimo sami sebi bol i ranjavamo se duboko, ali svejedno taj životni vlak koji ide ne može se zaustaviti. Ali ono najvažnije je da se čovjek, podnoseći razne terete, kušnje i boli, želi mijenjati na bolje i težiti tome da bude spašen od propasti. Ovaj svijet je prolazan, a mi svi nastojimo steći što više materijalnih dobara, ostavljati dobar dojam, da nas se gleda u što boljem svjetlu, a to često puta prelazi u glumu i oholost i ne činimo dobro drugima od srca, već za dobar dojam i tuđe mišljenje koje uopće nije važno. Svi bismo mi htjeli biti prvi, biti glavni, da nam se da vlast kako bismo upravljali, kako bi nas se gledalo kao nekoga dostojnoga slave i poštovanja, koji gleda obične jadnike s visoka i odlučuje kako će im biti. Ali ono što treba naglasiti je da je to pogrešna slika o čovjeku koji bi trebao biti prvi. A „biti prvim“ ne znači imati materijalna bogatstva, uživati moć i slavu, iživljavati se nad drugima, jer ima tu mogućnost, već to je onaj čovjek koji je u srcu prvi Isusu, taj je uistinu onaj koji je važan i kojega treba smatrati prvim. Svi bismo htjeli uživati i osjećati se ugodno i dobro, ali taj osjećaj na ovom prolaznom svijetu kratko traje. Ovdje smo pozvani podnijeti određene žrtve, patnje i boli da bismo duhovno rasli i napredovali. Međutim, kroz život svi pokušavamo to izbjegavati i ne prihvatiti odgovornost boli i tereta, a to onda prerasta u kukavičluk i življenje u nerealnom svijetu punom zamjeranja, prijevara, obmana, manipulacija odnosno u svijetu punom mržnje i zla. Mnogi životi bivaju ugroženi i nepravedno oduzeti, samo zato što se netko tko ima vlast, moć i novac u rukama, smatra da je najvažniji i tako se iživljava nad drugima, a zapravo time pokazuje koliko je sam u sebi jadan i bijedan. Pred Isusom smo svi jednaki i nitko sebe ne može stavljati ispred nekoga drugoga, jer svima nam je darovan dar života i slobodne volje. Nijedan čovjek nije posebniji niti važniji od onog drugog. Ono najvažnije što svatko od nas ima, jest ono blago u srcu odnosno koliko dobrote i ljubavi je spreman podijeliti s čovjekom pored sebe. Ovdje smo da služimo jedni drugima, da si međusobno pomažemo, ohrabrujemo i da se volimo. Svaki čovjek koji je spreman služiti drugima, biti ponizan i prihvatiti svoj križ i pomoći drugome nositi njegov križ jest čovjek koji se na taj način može duboko u sebi uistinu s pravom osjećati važan, potreban i bliži Bogu. Takvih ljudi je nažalost vrlo malo i silno su potrebni, jer se zloban način ponašanja i odnošenja jednih prema drugima treba iskorijeniti i spriječiti da se ne izrodi još veće zlo. Svi su prvo sebi najbitniji, a kada im krene nizbrdo, odmah traže pomoć, pažnju i ljubav od drugih ljudi. Prvo trebamo drugima činiti ono što želimo da oni nama čine, a ne očekivati od drugih da nama dobro čine i mi ne uzvratiti jednako. Trebamo biti spremni prvi pokazati primjerom, podnositi razne žrtve, patnje i boli, pomagati ljudima oko sebe i činiti što više dobra, da bismo u svaku osobu usadili to sjeme dobrote i ljubavi kako bi niknulo plodom. Kako će neka osoba dobiti dobru sliku o životu, Bogu koji nam je darovao toliko obilje i ljepote i o Isusu koji se žrtvovao za nas i pokazao nam kako živjeti, ako međusobno ne širimo dobro i ljubav na koju smo pozvani? Bez dobrote i ljubavi smisao života pada u vodu, jer bez toga nas nikakva materijalna dobra ovoga svijeta ne mogu zadovoljiti i učiniti istinski radosnima. Čovječe, imaš priliku svaki dan iznova okrenuti novu stranicu svoga života i odlučiti činiti dobro i širiti ljubav oko sebe. Odluči i kreni!!!
Marija Vračević