DVADESTOSMA NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Prvo čitanje (Mudr 7, 7-11):

Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s mudrošću.

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih;
zavapih i primih duh mudrosti.
Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja
i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.
Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima,
jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska,
a srebro je prema njoj kao blato.
Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote
i zavolio više od svjetlosti,
jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.
A s njome su mi došla sva dobra
i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam (Ps 90, 12-17):
Pripjev:
Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje (Heb 4, 12-13):

Riječ Božja prosuđuje nakane i misli srca.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Marku (10, 17-30):

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja

MUDROST I BOGATSTVO
Gospodinova je riječ jasna i odrješita, ali je upečatljiva i neizbrisiva. Riječ Božja je toliko snažna i moćna, živa i djelotvorna, a »oštrija od dvosjeklog mača« i prodire toliko duboko da »prosuđuje nakane i misli svakoga srca«. Od Riječi je sve nastalo, što nam i govore zapisi iz Biblije: »U početku bijaše riječ, Riječ bijaše od Boga i Riječ bijaše Bog«. Riječ je toliko čudesna da se po njoj razdijelilo nebo od zemlje, svjetlo od tame, vode od kopna, stvorene su životinje, a potom i čovjek da vlada nad svim stvorovima zemaljskim i obrađuje zemlju, te mu je od njegova rebra dana i žena da se s njome plodi i množi i napuči zemlju. Bog im je sve to darovao, ali je izričito zabranio da ne jedu sa stabla spoznaje dobra i zla. Međutim, ljudska narav je takva da se dala nagovoriti da posumnja u Božju riječ i ta savršena riječ je bila prekršena. Čovjek je bio dovoljno ohol da ne prizna da je sagriješio i prekršio riječ, već se htio obraniti i ne prihvatiti krivicu i odgovornost, pa je pažnju usmjeravao prvo na ženu, a onda na zmiju koja je i potaknula zlo. Zbog te prekršene riječi, Bog je odredio čovjeku da će se na zemlji itekako morati mučiti i znojiti da bi preživio, a potom umrijeti. To je zaslužena kazna, koju treba bolno odraditi i preživjeti. Međutim, radi te boli koju se mora pretrpjeti, ljudi su postali zli jedni prema drugima i zato su stvorene i naglašene razlike između bogatih i siromašnih, da je to doslovno iživljavanje jednih na drugima.
Oduvijek je u svijetu bila naglašena borba za novcem, bogatstvom, slavom, moći. Čovjek koji je sve to imao, smatrao se moćnim, da može nad svima i svime vladati, samo zato što se uhvatio za „to“ nešto prolazno i isprazno, radi čega gubi pamet, rasuđivanje i mudrost toliko dragocjenu. Počeo se ponašati oholo, zavidno, srdito, lijeno, neumjereno, pa čak škrto i bludno odnosno oko sebe je širio zlo, jer nikako nije mogao zadovoljiti svoje požude. Izgubio je osjećaj za ljubav i prezire sve oko sebe. Imućnome čovjeku je jako teško odreći se svega što je stekao i ostvario, jer ne može prihvatiti ništa manje od te ugode na koju je navikao, ali to mu ne omogućava da uđe u Kraljevsko nebesko. Sebičnost i sebeljublje tu jako dolaze do izražaja, jer naprosto bujaju kad se izgubi mjera. Zato je važno njegovati darovan nam dar mudrosti, da čovjek može u svakom trenu prosuditi i razlučiti dobro od zla i ne dati se pokolebati. Mudrošću proničemo u drugoga čovjeka i u čitavu stvarnost i pomoću nje znamo razlikovati ono bitno od nebitnoga, zato je to toliko bitan dar koji vodi sve drugo. Žalosno je što se tim darom poigravamo u tolikoj mjeri, da izgubi svoje naličje i svrhu. Dobili smo taj dar bezuvjetno, a upravo zato ga trebamo poštovati i biti za nj beskrajno zahvalni. Mudrost je toliko moćna da »njezin sjaj bez prestanka svijetli« i »s njome dolaze sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno«. Isus je svima nama bez obzira na sve naše opačine i brojne grijehe, ipak omogućio spasenje po svojoj žrtvi na križu, pokazavši nam da je vrijedno odreći se svega i ići za Njim, makar jako bolilo i po cijenu života, a mi se samo trebamo odazvati i držati se dane nam riječi.

Marija Vračević