TREĆA USKRSNA NEDJELJA

Prvo čitanje (Dj 5, 27b-32.40b-41):

 Svjedoci smo tih događanja mi i Duh Sveti.

 Čitanje Djela apostolskih

 U one dane:

Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«

Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«

Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

 Riječ Gospodnja.

 Otpjevni psalam(Ps 30, 2.4-6.11.12a.13b):

Pripjev:

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

 Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni,
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 Drugo čitanje (Otk 5, 11-14):

 Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć i božanstvo.

 Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:

»Dostojan je zaklani Jaganjac

primiti moć, i bogatstvo, i mudrost,

i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

 Riječ Gospodnja.

 Evanđelje po Ivanu (Iv 21, 1-19):

 Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

 U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

 Riječ Gospodnja.

Ove nedjelje Isus ponovno dolazi učenicima, ali ovaj put da im pomogne kod ulova ribe, i da s njima blaguje i posvijesti im ljubav – što znači za njih, koliko Ga uistinu vole i koliko su spremni za Njega dati. Šimun Petar je onaj koji je obećao Isusu da će položiti svoj život za Njega, zato ga je Isus tri puta pitao o njegovoj ljubavi. Time je htio reći da će Petar biti Stijena na kojoj će sagraditi Crkvu svoju koju vrata paklena neće nadvladati. A tu se upravo naziru i tri razine ljubavi koje Isus ističe. Tu je prijateljska ljubav – želja za dobro drugoga, emocionalna ljubav – usmjerena samo na osjećajima i agape – savršena, potpuna, nesebična ljubav kojoj je smisao založiti se za dobro drugoga pod cijenu vlastitog života. Upravo to je ljubav kojom nas je Bog ljubio, kojom nas ljubi i kojom će nas ljubiti.

Isus je svjestan da je čovjek sam po sebi nesavršen i sklon grijehu, stoga nije u stanju uzvratiti Mu u potpunosti. Zato čovjek dobiva priliku Bogu dati onoliko ljubavi koliko želi, samo da bude uzvraćena. Ljubav koju Bog ima za čovjeka je toliko čovjeku potrebna i ispunjavajuća, ali je i neostvariva za čovjeka i plaši ga, jer je toliko savršena i beskrajna, da je čovjek ne može dokučiti ni uzvratiti. Čovjek je preslab i premalen za nju. Svi mi težimo za tom ljubavlju, jer nam daje smisao i udiše nam život. Nevjerojatno je kako se na čovjeku očituje kada nije ispunjen ljubavlju, jer ga to ništavilo toliko proždire i uništava, da naočigled propada. Čovjek može imati sve na svijetu, ali ako ljubavi nema uzaludno je sve, jer ga ništa ne može ispuniti i učiniti sretnim kao ljubav. Ljubav svemu daje slast, toplinu, smisao. Toliko je moćna da je njome Bog stvarao cijeli ovaj svijet i nas ljude u njemu. A radi naše nesavršenosti pobrinuo se da pošalje svog Sina koji je bio spreman umrijeti za nas sve kako bi nas otkupio od grijeha i spasio od zla. Svojom smrću, Sin je pokazao kako izgleda savršena ljubav i što je sve potrebno proživjeti da bismo je pokazali i dokazali. To nije ljubav glađenja, maženja, lijepih riječi, bonbona i čokoladica, nego je to ljubav žrtve, boli, tuge i jada. Potrebno je potpuno se odreći sebe, svojih prohtjeva, zahtjeva, želja i težnji, i onda se dati za drugoga. Odmah pri samoj pomisli se čini taj čin davanja vrlo težak, jer smo svi sami po sebi vrlo sebični. Javlja se pitanje „zašto“ da se ja potpuno dam za nekoga kada ne znam hoće li mi biti spreman jednako uzvratiti. Svi mi očekujemo uzvraćanje i prema tome funkcioniramo. Bog nam nije dao mogućnost da možemo savršeno ljubiti, jer to samo On može. Ali nam je dao mogućnost da budemo spašeni i pokazao nam je koliko On nas ljubi. A mi samo trebamo biti zahvalni i prihvatiti Ga da nas toliko ljubi i molitvom i djelima Mu uzvraćati čak i malom ljubavlju, ali bitno da Mu uzvraćamo i da vjerujemo da će nas u potpunosti ispuniti kada Mu se pridružimo u vječnosti.

Ljubav je toliko snažna da čak i samim gledanjem kako se netko voli, utječe na nas. Potiče nas da za njom težimo i čeznemo, da smo usmjereni na potragu za njom i ne odustajemo. Čak i kada pročitamo kako netko opisuje ljubav, toliko nas fascinira da u nama pokreće da nam srce brže i jače zakuca, da nam oživi uspavale misli i potakne da se pokrenemo i poduzmemo nešto što već dugo odugovlačimo. Tada prostruji kroz nas poziv biti bolji, predaniji, vjerniji, ustrajniji, da ostavimo iza sebe loše događaje i iskustva, i udahnemo dublje, te krenemo dalje. Razne boli, rane mogu čovjeka navesti da zanemari taj poziv i odustane, ali Bog je ipak toliko vjeran i ustrajan da nas ne pušta i želi da svi budemo ispunjeni i sretni. On se neprestano trudi da nas usmjeri ka svojoj ljubavi, postepeno otvarajući nam srce i ispunjajući ga. Može li biti veće ljubavi od Njegove? Na tebi je čovječe, hoćeš li svakodnevno oko sebe vidjeti, ali i davati makar i mrvice ljubavi ili ćeš gledati samo na neke nedostatke. Ljubav je svuda oko nas i uvijek nas prati, a na nama je koliko smo je spremni prihvatiti.